Borre og omegns Borgerforening

Generalforsamling

Foreninges årlige generalforsamling afholdes inden april måneds udgang, og der indkaldes til den med tre ugers varsel. Se mere under Vedtægter

På denne side kan indkaldelse til kommende generalforsamling og referater af tidligere afholdte generalforsamlinger læses.

Referater