ARRANGEMENTER

Fugl

Næste arrangement:

Torsdag d. 6. juni, kl. 17.30
Historisk byvandring i Borre. Mødested: Østerpol


Historisk byvandring i Borre, hvor Tove Knudsen fortæller om byen, som den så ud i 50'erne og op til vor tid. Turen går fra Østerpol forbi Sønderby Kro, ned ad Svenskestræde, tilbage på Klintevej, ned til for­sam­lings­hu­set og tilbage til Østerpol. Turen varer ca. halvanden time.
Der afsluttes ved Østerpol, hvor Borgerforeningen byder på pøser og brød og en vand/øl.

Arrangementet er gratis for medlemmer. Prisen er 30 kr for ikke-medlemmer.

Tilmelding senest mandag d. 3. marts til for­enin­gens sekre­tær:
Johnny Holst, tlf: 2217 7089, e-mail: j.holst@c.dk

Kalender

FORRETNINGER i BORRE

  • Dagli'Brugsen
  • Flor@ntik

Læs mere om butikker og andre virksomheder

BORRE I DAG

Sten

Landsbyen Borre ligger lige midt i det naturskønne område på Østmøn - ca. 10 km fra Stege og 6 km til Møns Klint. Byen er gennemskåret af Klintevej, og der er nogle mindre småveje til siderne ...

Læs mere

LIDT HISTORIE

Signet

I middelalderen var Borre en købstad, som nød godt af det store sildefiskeri i Øresund, men da det gik galt for sildefiskeriet, og fjorden samtidig tilsandede, svandt byens muligheder for at hævde sig som købstad ...

Læs mere

Borre og omegns Borgerforening

Et lille indtryk fra Borgerforeningens mange forskellige arrangementer Foto: Johnny Holst

Lidt om foreningen

Borre og omegns Borgerforening blev stiftet 23. april 2001 som et af resultaterne fra en borgerundersøgelse "Hvad kan gøre Borre til et bedre sted at bo?"

En af de første opgaver foreningen fik var i samarbejde med Møn Kommune og Storstrøms Amt, at lave en plan for renovering og forskønnelse af Borre og her havde borgerforeningen frie hænder til at komme med borgernes handleplan for udvikling af Borre.

En anden opgave var, at skabe socialt samvær. Det blev gjort ved forskellige arrangementer bl.a. ved fællesarbejde, opsætning af en bysten, festlige sammenkomster med mad, drikke og dans.

De penge der var afsat til fornyelsen er brugt og foreningen arbejder nu for vedligeholdelse og udvikling af Borre samt fortsat at arrangere forskellige sociale arrangementer f.eks. motionsture, familielege og grillfest, havebesøg, fællesspisning, juletræsfest. Rigtig mange borgere bruger tid og energi på at fremstille og opsætte julepynt i byen, så hele december måned er i julens tegn.

Borre er heldigvis en af de få landsbyer, der har få forretninger tilbage, det gælder bl.a. Dagli'Brugsen, Borre Bageri, Flor@ntik og enkelte virksomheder, men for ca. 50 år siden var der omkring 50 forretninger og små virksomheder.

Borre er et dejligt sted at bo, der er landsbyidyl og den er omgivet af en utrolig skøn natur, Borre Sømose, Høje Møn med de mange bakker, Liselund Park, Klinteskoven og selvfølgelig Møns Klint.

NYHEDER

Referat fra ge­ne­ral­for­sam­lingen
Referatet fra ge­ne­ral­for­sam­lingen d. 26. marts 2019 kan læses her.
4. april 2019

Indkaldelse til ge­ne­ral­for­sam­ling
Der indkaldes til ge­ne­ral­for­sam­lingen tirsdag d. 26. marts 2019. Læs hele indkaldelsen her.
5. februar 2019

Borre Nyt
Januar-nummeret af Borre Nyt omdeles i disse dage, vedhæftet girokort til ind­beta­ling af kontingent til borgerforeningen.
Bladet kan også læses her.
Bemærk sideordenen - den passer til udskrift og foldning til blad.
5. februar 2019

Velkomstfolder til nye Mønboere
Se Bosætnings­ambassadø­rer­nes Velkomstfolder til nye Mønboere her.
25. oktober 2015

Velkomstliste til nye Mønboere
Se Bosætnings­ambassadø­rer­nes Velkomstliste til nye Mønboere her.
- og læs mere i oktober 2015 nummeret af Borre Nyt
8. oktober 2015

MEDLEMSSKAB

Logo

Hvem og hvordan ?
Enhver med tilknytning til Borre og omegn kan optages som medlem af foreningen. Det koster 100 kr om året. Indmeldelse sker ved hen­ven­delse til foreningens se­kre­tær:
Johnny Holst, tlf: 2217 7089, e-mail: j.holst@c.dk